4 Вересень 2017

ВОСЕНИ ВІДБУДЕТЬСЯ РОЗШИРЕНИЙ З’ЇЗД УСПП

Вже цієї осені підприємницько-промислова спільнота за участі  провідних ділових організацій країни збереться на з’їзд  УСПП, щоб обговорити виклики економіці України та шляхи реального покращення інвестиційного клімату. На думку промисловців і підприємців, є нагальна потреба проаналізувати  тенденції деіндустріалізації, кризу банківської системи, вкрай глибокі соціальні проблеми, а саме – збільшення трудової міграції,  депопуляцію, кризу в системі охорони здоров’я. Те, що названі питання  не сформульовані на державному рівні як проблема загальнонаціонального масштабу – великий мінус, адже  виправдовує відсутність дієвих кроків та реформ у даному напрямі. Про це йшлося на Правлінні УСПП та урочистому зібранні з нагоди Дня підприємця в Києві.

Запрошені партнери – із ТПП України, Ради підприємців при Кабміні, низки провідних асоціації  від хімічної промисловості до будівельників – підтримали ініціативу підготовки  розширеного з’їзду УСПП і ділових організацій.

«Трудова міграція набуває великих масштабів: інвестори та самі підприємці вже скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів. Ці процеси супроводжує один із найшвидших у світі процесів депопуляції: ми втрачаємо до 15 тис. людей в місяць. Для бізнес-спільноти досі немає відчутного покращення у сфері кредитування та податкової політики, попри деякі позитиви у спрощенні адміністрування податків. Поза тим, саме середній клас, якого в нас не більше 5%, у всіх розвинених країнах формує до 70% ВВП. Саме з огляду на це потрібно розставляти пріоритети в реформах: економічна забезпечить ріст ВВП та платоспроможності населення», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Учасники зібрання наголосили на потребі комплексних рішень в сфері промислової політики, податкової реформи, підтримці національного товаровиробника та експортера. Деякі із пропозицій ділової спільноти враховані та вже реалізовані урядом, але точкові зміни економічного росту не забезпечать. Потрібно вводити в дію держпрограму сучасного індустріального розвитку, забезпечити доступ підприємців до кредитних ресурсів, зменшити фіскальне навантаження та ввести такі механізми підтримки виробників як податковий вексель, критичний імпорт та ін.

«У разі виконання таких заходів, ми прогнозуємо 6-9% зростання ВВП, тобто пришвидшений ріст економіки та платоспроможності внутрішнього ринку», – зазначив А.Кінах.