6 Грудень 2017

Шановні колеги!

Інформуємо вас , що “11″ грудня 2017 р. о 14-30 у пиміщенні “УКРПРОФЗДРАВНИЦІ” відбудеться засідання Спільної робочої комісії Сторін Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні з питань внесення змін до її положень.

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

засідання Спільної робочої комісії Сторін Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

з питань внесення змін до її положень

 

м. Київ                                                                                                                  11 грудня 2017 року

Головують за домовленістю:

Керівник Робочої комісії об’єднань профспілок

Керівник групи повноважних представників Сторони роботодавців

Керівник групи повноважних представників Сторони органів виконавчої влади

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про внесення змін до чинної Генеральної угоди.

 

Доповідачі:  представники Сторін

 

2. Про стан виконання додаткових заходів (протокольних доручень), узгоджених в ході засідань Спільної робочої комісії Сторін (протокол № 12 від 13, 27 квітня, 15, 22 травня 2017 року).

 

Доповідачі:  представники Сторін

 

 

 

1. Про внесення змін до чинної Генеральної угоди.

 

СЛУХАЛИ:

Пропозиції повноважних представників Сторін щодо внесення змін до змісту положень Генеральної угоди.

 

ВИРІШИЛИ:

Схвалити пропозиції щодо нової редакції пунктів: ________________ чинної Генеральної угоди та запропонувати Сторонам розглянути їх з метою прийняття рішення стосовно можливості внесення відповідних змін до тексту Угоди (додаток __).

 

ІІ. Про стан виконання додаткових заходів (протокольних доручень), узгоджених в ході засідання спільної робочої комісії Сторін (протокол № 12 від 13, 27 квітня, 15, 22 травня 2017 року)

 

СЛУХАЛИ:

Інформацію повноважних представників Сторін про стан виконання додаткових заходів (протокольних доручень), узгоджених в ході засідання спільної робочої комісії Сторін (протокол № 12 від 13, 27 квітня, 15, 22 травня 2017 року).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію щодо виконання протокольних доручень за результатами засідання Спільної робочої комісії повноважних представників з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди на 2016 – 2017 роки станом на 1 січня 2017 року, взяти до уваги (додаток __).

 

2. Оцінити стан виконання протокольних доручень як такий, що

Виконано:____________

Виконано частково:___________

Виконується:_____________

 

3. Взяти до уваги позицію профспілкової Сторони щодо оцінки виконання попередніх протокольних доручень як не виконані за наступними пунктами Генеральної угоди: 1.6., 1.17., 2.14, 2.15, 1.24.2, 2.30, 2.32.2, 2.57, 2.64, 2.88, 2.89, 2.92, 2.104, 2.111, 2.112.

Органам виконавчої влади, які не забезпечили виконання протокольних доручень, невідкладно вжити заходів для виконання положень Угоди в повному обсязі.

 

4. Схвалити додаткові заходи:

4.1. До п. 2.83

Мінсоцполітики в листопаді 2017 року активізувати роботу Міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму.

4.2. До п. 2.15, 2.23., 2.24., 2.25

Мінсоцполітики у листопаді – грудні 2017 року провести зустріч з представниками зацікавлених органів виконавчої влади та соціальних партнерів щодо подальших шляхів реформування оплати праці, у тому числі забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

 

5. Взяти до уваги позицію профспілкової Сторони щодо необхідності вжиття наступних заходів з метою виконання Генеральної угоди у повному обсязі:

5.1. До ч. 2 абз.2 п. 2.10. 

Мінфіну, іншим центральним органам виконавчої влади до 01 грудня 2017 року забезпечити при доопрацюванні проекту Держбюджету на 2018 рік встановлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мінімуму – 4023 грн та їх підвищення протягом року з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

5.2. До п. 2.15.

Мінсоцполітики за участі соціальних партнерів та наукових експертів протягом 3 місяців розробити Методику розрахунку мінімальної заробітної плати на основі законодавчо визначеного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого за новою методологією відповідно до положень Конвенції МОП № 117, та з урахуванням сімейної складової відповідно до ст. 4 ЄСХ, Конвенції МОП № 131, Рекомендації МОП № 135.

5.3. До п. 2.23., 2.24.,2.25 

Мінсоцполітики, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністрації:

1. Розглянути в листопаді 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України стан виконання плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням КМУ № 517-р від 22.07.2016 р.

2. Забезпечити регулярне проведення засідань Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та організувати контроль за виконанням прийнятих рішень (постійно).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністрації забезпечити до 1 січня 2018 року погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 %.

Мінсоцполітики, Мінюсту, іншим центральним органи виконавчої влади розробити в І кварталі 2018 року за участі соціальних партнерів та наукових експертів та внести на розгляд КМУ законопроект щодо захисту заробітної плати відповідно до розділу ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця шляхом створення інституту гарантування таких виплат.

5.4. До п. 2.29.

Мінфіну, Мінсоцполітики до 01 грудня 2017 року забезпечити при доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2018 рік фінансування видатків бюджетної сфери для забезпечення реалізації підвищення І тарифного розряду ЄТС впродовж року з урахуванням фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, забезпечення диференціації в оплаті праці, здійснення індексації,  погашення заборгованості з виплати заробітної плати тощо.

5.5. До п. 2.30.

Мінфіну, Мінсоцполітики в листопаді 2017 року розглянути за участі Профспілкової Сторони виконання зведеного бюджету за попередній квартал та визначити можливість підвищення розміру базового тарифного розряду ЄТС з 1 грудня ц.р.

5.6. До п.2.56.

МОЗу до грудня 2017 року створити загальнодержавний реєстр пацієнтів окремий облік первинних звернень за медичною допомогою постраждалих внаслідок травм, реєстрацію, облік виробничих травм та професійних захворювань.

5.7. До п.2.57.

Мінфіну до грудня 2017 року:

1. Надати СПО об’єднань профспілок про стан врахування бюджетних запитів  на виконання Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

2. Розглянути пропозиції виконавців заходів Програми щодо внесення відповідних змін до видатків Державного бюджету України на 2017 рік з метою забезпечення фінансування заходів, які передбачені Програмою у 2017 році, а також їх бюджетні запити щодо фінансування  Програми у 2018 році.

5.8. До п.2.64

Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, Держпраці розглянути в І кварталі 2018 року на засіданні Уряду за участі сторін соціального діалогу стан виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні.