Vitaly Mayko

Mайко

President of the Association “Kyiv”

Vice – president  of the USPP

President of the KMAR

People’s Deputy of the

Verkhovna Rada of Ukraine IV-V convocations

Sergii Gretskiy

123

Vice – president of the Association “Kyiv”

Evgen Pinchuk

фотография Пинчук

Executive Director of the Association “Kyiv”

Vice – Presidents volunteer Kyiv City Association of industry, construction, transport and communications. Association “Kyiv”.

 

1. Kaluzniy Kirill

2. Mova Victor

3.Nesterov Valeriy

4.Osadchiy Aleksandr

5.Prozenko Vacheslav

6.Storozshuk Mikola

7.Kharchenko Strgii

8.Uzba Valery